Novinky

Fotovoltaický systém

Fotovoltaický systém

Datum vložení: 30.10.2023

Naše společnost P. Čákora s.r.o. v říjnu 2023 realizovala projekt, který byl financován za podpory Evropské unie Předmětem projektu bylo pořízení a instalace fotovoltaické elektrárny o velikosti 225 kW bez akumulace sloužící pro naši spotřebu. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro naši podnikatelskou činnost. Cílem projektu je především snížit energetickou náročnost firmy i vzhledem k tomu, že velký podíl našich nákladů je právě elektrická energie, což je dáno naším technologickým vybavením (svářečky, laser atd.)

Fotovoltaický systém Fotovoltaický systém Fotovoltaický systém Fotovoltaický systém

 

ROBOTIZOVANÉ SVÁŘECÍ PRACOVIŠTĚ II

FROBOTIZOVANÉ SVÁŘECÍ PRACOVIŠTĚ II

Datum vložení: 31.8.2023

Po předchozí dobré spolupráci s firmou Cloos PRAHA spol. s r.o., jsme se v září roku 2022 rozhodli zrealizovat projekt Robotické svařovací pracoviště II. Projektem bylo pořízení svařovacího robota QIROX QRC 350 2.0 (jednostanicové polohovadlo o nosnosti 1 tuna), který byl do provozu uvedeno 26.4.2023. Díky tomuto projektu jsme přesunuli sériovou výrobu svařenců a tím rozšířili kapacitu pro zakázkové projekty. Svařovací robot zlepšuje efektivitu práce, šetří životní prostředí a usnadňuje práci našim zaměstnancům. Bylo to také řešení chybějících personálních kapacit (svářečů na trhu práce).

FROBOTIZOVANÉ SVÁŘECÍ PRACOVIŠTĚ II

 

Robotizované svářecí pracoviště

Robotizované svářecí pracoviště

Datum vložení: 15.1.2020

Dne 6.12.2019 bylo v naší firmě úspěšně uvedeno do zkušebního provozu první robotizované svářecí pracoviště.

Tento investiční projekt Realizace energetických úspor ve společnosti P. Čákora, finančně podporovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, sestává z robotizovaného pracoviště (svařovací robot Cloos QIROX  QRC 410 + polohovadlo Cloos s upínacími přípravky), zařízení pro odsávání svařovacích dýmů Kemper s filtrací a z výměny starého osvětlení haly za úsporné LED osvětlení.
Cílem projektu je zejména úspora energií, snížení fyzické zátěže zaměstnanců při svařování a zlepšení pracovního prostředí na svařovně. Jako vedlejší efekt je očekáváno zvýšení produktivity, snížení rizika vad a osvojení nové technologie pro potenciální rozšíření produktové skladby firmy.

Robotizované svářecí pracoviště Robotizované svářecí pracoviště Robotizované svářecí pracoviště

 

Realizace projektu ve spolupráci s EU

Trulaser 3030

Datum vložení: 28.12.2017

Naše společnost P.Čákora s.r.o. v roce 2017 realizovala projekt, který byl financován za podpory Evropské unie, konkrétně v rámci programu Technologie z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu bylo pořízení nového technologického vybavení - laserového řezacího stroje.

Realizací projektu došlo k navýšení kapacity, zrychlení a zefektivnění výrobního procesu a k zahájení výroby nových typů výrobků.

Cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a vytvoření nových pracovních míst.

Trulaser 3030

 

Oslava 10 let od vzniku firmy

Společná oslava otevření výrobní haly

Datum vložení: 28.5.2017

Na konci září 2016 jsme společně se zástupci od našich zákazníků, dodavatelů a se všemi zaměstnanci oslavili 10-leté výročí od vzniku firmy P.Čákora s.r.o. . Oslava proběhla v prostorách naší firmy, kde na začátku jednatelé firmy pan Čákora a pan Clemens pronesli úvodní řeč. Byli vzpomenuty důležité milníky v uplynulých deseti letech, představeny další kroky a směr, kterým se firma plánuje v dalších letech ubírat. Zároveň oba jednatelé poděkovali všem zaměstnancům za jejich práci, která je základem úspěchů naší firmy.

Oslava založení firmy Oslava založení firmy

 

Ohraňovací lis Trubend 5230

Ohraňovací lis

Datum vložení: 28.5.2017

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace, výzva Rozvoj – výzva III, jsme realizovali projekt pořízení - CNC ohraňovacího lisu. Tímto, tak pokračujeme  v modernizaci výrobních procesů a posilování konkurenceschopnosti v nadnárodním měřítku. Pořízením další nové výrobní technologie jsou zároveň naplňovány cíle pro zkvalitňování a zefektivňování výrobních procesů. Projekt byl ukončen na konci roku 2015 dodáním ohraňovacího lisu od firmy Trumpf Trubend 5230, který tak doplnil v roce zakoupené laserové pálící zařízení pořízené v roce 2014.

 

4 – válcová zakružovačka plechů

4 – válcová zakružovačka plechů

Datum vložení: 16.10.2014

V září 2014 byla instalována nová CNC řízená čtyřválcová zakružovačka plechu MG. Výrobní možnosti stroje jsou: max. šíře 3 100 mm, zkroužení na průměr 930 mm – tl. 16 mm; předohyb na průměr 930 mm – tl. 13 mm. Předohyb na průměr 370 mm - tl. 8 mm. Možnost zkružovaní trychtýřů.

 

Nová laserová technologie a rozšíření výrobních kapacit

Nová laserová technologie a rozšíření výrobních kapacit 2012

Datum vložení: květen 2014

Pod tíhou neustále se zvyšujících potřeb na výpalky z plechu jsme se rozhodli investovat do laserového pálícího zařízení.
Naše pálící zařízení Trumpf L3030 o výkonu 4kW je schopno řezat ocelový materiál do tl. 20 mm a nerezový materiál do tl. 12 mm. S vlastním zařízením tohoto typu mimo jiné potvrzujeme jednu z částí našeho motta a sice flexibilitu.
Dále jsme rozšířili naše výrobní prostory o dalších 2 000 m2 včetně mostového jeřábu 8 t.

Nová laserová technologie a rozšíření výrobních kapacit

 

Rozšíření našich kompetencí EN ISO 3834-2, AD 2000-Merkblatt HP 0 a EN 1090

Datum vložení: 28.4.2014

Z důvodu stále se rozšiřujících požadavků na kvalitu od našich zákazníků jsme se rozhodli certifikovat naši firmu dle nejnovější směrnice pro svařování EN ISO 3834-2, na kterou jsme dále navázali certifikací HP 0 – tlakové nádoby a EN 1090 – výroba ocelových konstrukcí.

 

Dostavba haly 2012

Dostavba haly 2012

Datum vložení: 25.9.2012

Z důvodu rozšíření našich výrobních možností - montáž a kapacit ve svařovně jsme se rozhodli rozšířit naše výrobní plochy o 300 m2. Plánované dokončení do konce roku 2012.

Dostavba haly 2012

 

Získání certifikátu ISO 9001:2008

Datum vložení: 25.9.2012

Z důvodu vysoké péče, která je věnována kvalitě výroby a je velmi důležitá pro úspěch našich výrobků na trhu, jsme se rozhodli pro zavedení systému řízení jakosti do všech klíčových činností společnosti.
Tento proces jsme završili úspěšným certifikačním auditem a získali jsme certifikát EN ISO 9001:2008 od společnosti TÜG v září 2012.

Certifikát ISO 9001:2008

 

Změna sídla firmy

Změna sídla firmy

Datum vložení: 9.3.2012

Po úspěšném dokončení a zkolaudování výrobní haly jsme se na přelomu roku 2011 a 2012 kompletně přestěhovali do Kostelce nad Labem.

 

Společná oslava otevření výrobní haly

Společná oslava otevření výrobní haly

Datum vložení: 9.3.2012

Dne 2.3.2012 jsme v naší výrobní hale uspořádali den otevřených dveří a společnou oslavu otevření pro naše zaměstnance, rodinné příslušníky, dodavatele a v neposlední řadě pro naše zákazníky.

Společná oslava otevření výrobní haly Společná oslava otevření výrobní haly Společná oslava otevření výrobní haly Společná oslava otevření výrobní haly

 

Výstavba vlastních výrobních prostor

Výstavba vlastních výrobních prostor

Datum vložení: 20.6.2011

20.6.2011 jsme zahájili výstavbu vlastních výrobních prostor v Kostelci nad Labem. Na ploše 3500m2 stavíme výrobní halu o ploše 900m2 včetně sociálního zařízení a kancelářských prostor.
Plánované dokončení a přestěhování firmy - konec roku 2011.

Výstavba vlastních výrobních prostor Výstavba vlastních výrobních prostor Výstavba vlastních výrobních prostor Výstavba vlastních výrobních prostor


© Copyright by p.Čákora 2011. All rights reserved

www stránky od imao